blogi

Blogi: Yhteinen työmaa – yhteinen turvallisuus

1970-luvulla rakennusalan työturvallisuusonnettomuuksissa kuoli keskimäärin yksi henkilö joka viikko eli vuodessa noin 50 henkeä. Rakennusalalla sattui viime vuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoraportin mukaan seitsemän kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Viimeisten 10 vuoden aikana Rakennusteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat puolittaneet tapaturmataajuutensa. Muutoksia on siis saatu aikaan.
Suomessa sattui viime vuonna kaikkiaan 11 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka on TVK:n mukaan kaikkein aikojen pienin kalenterivuonna työpaikkaonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden määrä, mutta eniten niistä sattui rakennusalalla. TVK:n mukaan kahdeksassa tapauksessa tapaturmassa kuolleen henkilön oma vaarallinen toiminta on ollut yksi merkittävin syytekijä onnettomuuden sattumiselle. Näistä neljässä on ollut kyse osaamattomuudesta ja kolmessa tarkkaavaisuuden herpaantumisesta. Vieläkään emme ole siis tilanteessa, että suru-uutisilta vältyttäisiin ja sattuneet tapaturmat ovat tutkinnan mukaan olleet perinteisiä vahinkoja, jotka olisi voitu välttää jo tiedossa olevilla työturvallisuuden menetelmillä. Muutoksia on siis edelleen saatava aikaan.

Yhteinen työmaa
Lainsäädännön mukaan kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.

Rakennusteollisuuden v. 2019 teettämän työvoimakyselyn perusteella Pohjois-Suomen työmailla 69 % työntekijöistä oli aliurakoitsijoiden palveluksessa eli voidaan todella puhua pohjoisenkin suhteen yhteisestä työmaasta.

Rakennustyömailla on työvoiman vaihtuvuutta, muuttuvia olosuhteita ja eroavaisuuksia vielä eri projektien välillä, joten työturvallisuuden hallinnan näkökulmasta voidaan alaa pitää haastavana.

Yhteinen työturvallisuus

Rakennustyömaan monimuotoisuuden vuoksi on tärkeää, ettei viestikapulan siirto työmaan työturvallisuuden varmistamisen suhteen katkea osapuolen välillä missään työmaan vaiheessa. Tietoa turvallisuuden parantamiseksi tulee jakaa avoimesti ja työmaan turvallisuus tarvitsee kaikkien työmaan osapuolten valppautta ja sitoutumista.

Pohjois-Suomen Turvapuisto mukana aktivoimassa yhteistä turvallisuutta

Pohjois-Suomen Turvapuisto on toiminut vuodesta 2014 alkaen työturvallisuutta kehittävänä yhteisönä ja se on laajentunut monialaiseksi yhteisen työturvallisuuden keskittymäksi. Rakentamisen osalta olemme kuuden pääurakoitsijatahon kanssa avanneet ”Yhteinen työmaa” ajattelulla teemoja, joiden ympärille eri työmailla toimivia yrityksiä on haastettu mukaan yhteisen työturvallisuuden kehittämiseen. Perusajatuksena on, että työmailla tarvitaan jokaisen osapuolen osaaminen ja sitoutuminen turvalliseen lopputulokseen. Toimenpiteistä sovitaan ja tuloksia seurataan yhteisesti.

Teemoina on ollut mm. työturvallisuussuunnitelmat, yhteisen työmaan hengessä työturvallisuustasoa mittaavan TR-mittauksen tekeminen yhdessä. Näin osallistutaan ja vaikutetaan osaltaan työturvallisuuden kehittymiseen.
Haastankin kaikkia rakennusalan toimijoita kitkemään alalta pois ”Ei kuulu minulle” ajattelun ja ottamaan etenkin työturvallisuustyöhön ajattelun ”Yhteinen työmaa – Yhteinen työturvallisuus”. Pidetään huoli jokainen omasta koronasuojauksesta, mahdollisten karanteenitoimien ja työmaan koronaohjeistuksen noudattamisesta ”Yhteisen työmaan” suojaamiseksi koronavirukselta.

Juha Mäntynen
Toimitusjohtaja, Pohjois-Suomen Turvapuisto ry
Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry Pohjois-Suomi ja Lappi

Seuraa meitä: