Turvapuisto

Lavastettuja tosielämän työtilanteita ja niihin liittyviä tarinoita

Yhdistys Turvapuiston toiminnan perustana:

Turvapuiston toiminnan pohjana on sitä varten perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys Pohjois-Suomen Turvapuisto ry. Yhdistyksen visiona on toimia verkostona, jonka kautta jäsenistö saa konkreettista hyötyä työturvallisuuden kehittämiseksi. Tämän mahdollistamiseksi yhdistys ylläpitää ja kehittää Turvapuiston koulutusympäristöä, järjestää koulutuksia ja tukee kehityshankkeita ja yhteistyötä työturvallisuuden saralla.

Yhdistys on avoin kaikille yhteisöille. Oppilaitokset pääsevät jäseneksi ilman jäsenmaksua. Nykyinen jäsenmäärä on > 80.

Turvapuiston kartta ja rastit alla.

A
Turvallisuusjohtaminen
A
Työterveyspalvelut
A
Veronumerolaki, tilaajavastuulaki ja kulunvalvonta
B
Pientalotyömaan työturvallisuus
2
Perustus- ja runkorakentaminen
1
Työturvallisuusnäyttely ja henkilösuojaimet; Liukastumiset ja kompastumiset
3
Talotekniikkarakentaminen
5
Työkalut, telineet ja henkilönostimet
6
Talonrakentamisen sisävalmistusvaihe
28
Rakentaminen teollisen prosessin yhteydessä
29
Nostotyön turvallisuus
30
Teollisuuspalvelut
C
Sähköradan turvallisuus
8
Korjausrakentaminen
10
Kiinteistönhuolto
23
Kuorma-autoon liittyvät vaaranpaikat
25
Elämänturva
26
Alkusammutus
11
Työmaan siirrot ja kuljetukset
12
Kaivantojen suunnittelu ja toteutus
14
Kaivuutöihin liittyvät vaarat
15
Liikenteen ohjaaminen
16
Turvallisuus ilmalinjojen läheisyydessä
17
Asfaltin levitystyö

Kuinka mukaan toimintaan

Turvapuiston verkostoon pääsee mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pohjois-suomenturvapuisto.fi. Kaikilla jäsenillä on yhtenäinen sopimus. Jäsenyys oikeuttaa puiston käyttöön.

Jäsen saa halutessaan rakentaa turvapuistoon koulutusrastin yhdessä sovitusta aiheesta. Rastin voi rakentaa myös yhteistyönä verkoston muiden jäsenten kanssa.

Jäsenille koulutetaan myös omat turvapuistokouluttajat, jotka pystyvät käyttämään puistoa oman organisaationsa kanssa.

Puisto on avoin myös ei-jäsenille erillistä korvausta vastaan.

Turvapuiston verkostossa mukana

Seuraa meitä:

Seuraavaksi