Palvelut

Autamme teitä matkalla turvalliseen työelämään
Turvapuistokierrokset

Turvapuiston rasteista on koostettu Turvapuistokieros, joka on 2-4 tunnin mittainen tiukka paketti työturvallisuudesta. Turvapuistokierroksen näkökulma haastaa jokaista osallistujaa yksilönä ja osana työyhteistöä omassa roolissaan miettimään miten itse ja miten ”meillä” asioita tehdään ja onko jotain, mitä voisin tehdä paremmin.

Turvapuiston jäsenistölle koulutetaan kouluttajat, jotka kykenevät vetämään Turvapuistokierrokseia omalle henkilöstölle. Jos organisaatiosi ei ole jäsen, voit kysyä koulutuksen toteutusta Turvapuiston toimesta. Turvapuiston koulutustilaisuuksien tavoitteena on aina mahdollistaa kehitys oman organisaation toimesta.

Turvapuistokierrokseen on mahdollista yhdistää myös ohjattuja ryhmätöitä, joilla puiston aktivoiman porukan ideoista ja momentumista saadaan kaikki hyöty käyttöön.

Työturvallisuussparraus

Turvapuisto tarjoaa yrityksille Työturvallisuuden sparrauksia. Työturvallisuuden sparraus on tapaaminen, jossa käydään keskustelua kohdeorganisaation työturvallisuuden tilanteesta ja käytännön toimista. Sparraus voidaan järjestää Turvapuistolla tai jäsenen/asiakkaan tiloissa. Tapaamisen tavoitteena on hahmottaa mahdollisuuksia ja ideoita työturvallisuuden tason kehittämiseksi ja tunnistaa konkreettiset toimet, joista voi lähteä liikkeelle omatoimisesti. Turvapuisto tarjoaa sparrauksen jäsenille. Ei-jäsenet voivat kysyä sparrausta erikseen.

Räätälöidyt tilaisuudet

Turvapuisto toteuttaa erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia erikseen esitettyjen tarpeiden perusteella. Hyviä esimerkkejä räätälöidyistä tilaisuuksista ovat TYHY-päivät, joihin mietitään yhdessä ohjelma ja toteuttajat. Toteutuksissa Turvapuisto hyödyntää verkostonsa osaamista ja tarjontaa. Tilaisuuksissa voidaan yhdistää myös täysin Turvapuiston ulkopuolista ohjelmaa. Turvapuistolla on nyt myös pakopeli toteutettuna useammalla rastilla.

Korttikoulutukset

Työturvallisuuskorttikoulutus Turvapuistossa suoritettuna on kaikkea muuta kuin kalvoja ja istumista. Koulutuksesta yli puolet ollaan Turvapuiston rasteilla. Yrityskohtaisissa koulutuksissa voidaan toteuttaa Turvapuiston rasteihin perustuvia harjoitustehtäviä esimerkiksi riskiarviointien muodossa tai sisällyttää koulutukseen ohjattuja ryhmätöitä ajankohtaisten asioiden tiimoilta.

Puistossa toteutetut EA-kurssit sisältävät harjoitteita rastitilanteissa – esimerkiksi potilaan ensiapu ja evakuointi telineiltä, tai tilanne, jossa täytyy ensin arvioida oikea toiminta sähkötapaturman yhteydessä.

Turvapuistolta löytyy myös valmius tulityökorttien ja alkusammutusharjoitusten toteuttamiseen.

Syventävä koulutusohjelma

Turvapuiston koulutustarjoomasta löytyy laaja määrä erilaisia työturvallisuuden ja työhyvinvoinnnin kehittämisen liittyviä koulutusaiheita esimerkiksi korkealla työskentelystä esimiestyöhön haastavissa ongelmatilanteissa.

Koulutuksia voi hyödyntää yksittäisinä koulutuksina tai niistä voi koostaa kokonaisia koulutuspaketteja oman henkilöstön tarpeisiin. Koulutuksia järjestetään myös aina ns. avoimina useiden yritysten henkilöstöä sisältävinä, jolloin niitä on tarjolla myös pienten yritysten henkilöstölle.

Turvapuiston syventävän koulutuksen jaksoissa periaatteena on, että asiat on tiivistetty max puolen päivän mittaisiksi kokonaisuuksiksi ja rastikoulutusta hyödynnetään mahdollisimman paljon.

Turvapuiston koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden palautteita

”Kierros oli erinomainen ja kohteita riittävästi.Kokonaisuutena erittäin hyödyllinen. Koulutus oli suunniteltu ja valmisteltu hyvin. Kaikki järjestelyt toimivat erinomaisesti. Kouluttajat ammattitaitoisia ja innostavia. Ryhmätyöstä ja sen toteutuksesta erityiset plussat.”

Tilaaja, räätälöity työturvallisuustapahtuma

”Turvapuiston sisältö oli hyvä vaikkakin alat eivät täysin vastanneet omaa työpaikkaa, mutta hyvin sieltä oli poimittu asioita, jotka ajankohtaisia myös meidän työpaikassa.”

Työturvallisuuspäivän osallistuja

”Selkeä, ytimekäs ja ei pitkästyttävä koulutus. Erityisesti ulkona olevat esimerkkitapaukset olivat hyviä.”

Työturvallisuuskorttikoulutuksen osallistuja

”Avasi silmät vaaranpaikoille. Erityisesti jäi mieleen putoamissuojaus, kaivannot, isojen koneiden katvealueet jne. Asioita turvapuistokierrokselta. Myös se, että jokainen voi pienilläkin asioilla vaikuttaa turvallisuuteen.”

Turvapuistokierroksen osallistuja

”Kierros herätti ajatuksia ja laittoi pohtimaan työturvallisuutta. Asbestityön vaatimat toimenpiteet jäivät erityisesti mieleen.”

Turvapuistokierroksen osallistuja, työntekijä (35 v.)

”Paljon herätti ajatuksia ja näkökantoja positiivisessa mielessä.”

Turvapuistokierroksen osallistuja, työntekijä (55 v.)

”Mielenkiintoinen ”kierros”, sai uusia vinkkejä työsuojeluvaltuutetun toimeen.”

Työturvallisuuskorttikoulutuksen osallistuja, kokenut timpuri

”Oli hyödyllinen, hyvät kouluttajat, käytännönläheiset esimerkit”

Turvapuistokierroksen tilaaja, esimies (45 v.)

”Oli mielenkiintoinen kierros. Näki havainnollistettuna mahdollisia tapaturmia ja sai paljon tietoa.”

Työturvallisuuskorttikoulutukseen osallistuja, työnjohtaja

”Tämä oli kolmas kerta kun suoritan työturvallisuuskorttikoulutuksen. Nyt tämä pisti ihan oikeasti miettimään asiaa. Tässä turvapuistossa on järkeä.”

Työturvallisuuskorttikoulutuksen osallistuja, timpuri (57 v.)

Seuraa meitä:

Seuraavaksi