blogi

Blogi: Työturvallisuus kuuluu yrityskulttuuriin myös PK-yrityksissä.

Työturvallisuus kuuluu yrityskulttuuriin

Isot koneet ja pienet ihmiset vierekkäin on raju yhdistelmä, varsinkin kun työskennellään piha-alueilla suurilla koneilla ja työpari liikkuu samalla alueella jalan. Maanrakentamisen alalla on paljon työturvallisuusriskejä ja vaarat ovat suuriakin, jos asiat eivät ole kunnossa.

Pienemmistäkin asioista täytyy kuitenkin huolehtia ja työturvallisuus lähtee asenteesta ja yrityskulttuurista. Kun kulttuuri luodaan alusta asti työntekijöistä huolehtivaksi, asioista tulee normaali käytäntö.

Meillä Inverassa turvavälineiden käyttö on itsestäänselvyys ja osa ammattitaitoa. Henkilökohtaisten turvavälineiden käyttöä vaaditaan ja valvotaan, ja työntekijät ovatkin siinä huolellisia. Jokaisella on oikeus saada tehdä työnsä turvallisesti eikä työssä tarvitse menettää terveyttään tai henkeään.

Turvallisuuden jatkuva parantaminen ja kehittäminen on tärkeää. Meillä hankkeen suunnitteluvaiheessa laaditaan turvallisuusasiakirjat, tehdään riskien arvioinnit ja vaaratilanteisiin varaudutaan ennakkoon. Työmaa-alueella työskentelevät perehdytetään riskeihin. Työturvallisuutta arvioidaan myös laadun kautta, ja siihen vaikuttavat hyvä yrityskulttuuri, työmaan siisteys ja järjestys sekä suunnitelmallisuus.

Työturvallisuus on tärkeää myös PK-yritykselle

Työturvallisuus ei ole vain isojen yritysten asia. Suurissa yrityksissä on usein työturvallisuutta työkseen hoitavia henkilöitä. Pienessä yrityksessä yrittäjä on vastuussa kaikesta, myös turvallisuudesta ja yrityksen asenneilmapiiristä. Siksi on tärkeää, että pelisäännöt ovat alusta asti selvät eikä niistä lipsuta. Huonoa toimintatapaa on vaikea muuttaa jälkikäteen.

Ennen kaikkea työturvallisuudessa kyse on työntekijöiden terveydestä, mutta myös yrityksen toiminnan sujuvuudesta. Sairauspäivät viivästyttävät projekteja ja aiheuttavat paineita ja kustannuksia. Asiat, joista selvitään rahalla, ovat kuitenkin pieniä siihen verrattuna, että ihmiselle sattuisi jotain.

Invera Turvapuistossa yhteistyössä LähiTapiolan kanssa

Pohjois-Suomen Turvapuisto on mainio paikka harjoitella työturvallisuutta. Koko Inveran henkilöstö osallistui Turvapuistossa järjestettyyn koulutuspäivään LähiTapiolan vieraana. Päivän aikana perehdyttiin porukalla työturvallisuuden tehtäviin. Aitoja tilanteita muistuttavilla rasteilla asiat jäävät mieleen paremmin kuin luennolla. Osallistujilta tuli hyvää palautetta ja seuraavaksi koko henkilöstölle on tilattu hätäensiapukurssi, joka liittyy LähiTapiolan sankarikoulutuksiin. Muutama henkilö on myös käynyt työturvakurssilla Turvapuistossa.

Olemme nyt myös päässeet LähiTapiolan kanssa hyvään yhteistyöhön, jossa hoidetaan ennakoiden terveyttä eikä sairautta. Turvapuisto on yrityksen ja vakuutusyhtiön yhteistyön kehittämiseen riittävän matalan kynnyksen paikka, ja on tärkeää, että näiden tärkeiden asioiden äärelle pääsevät myös pienemmät yritykset.

Tehtävien ratkominen yhdessä rakentaa yritykseen turvallisuutta arvostavaa ilmapiiriä. Samalla saadaan myös jaettua omia kokemuksia ja paneudutaan juuri oman yrityksen tärkeimpiin riskikohtiin. Meillä niitä ovat esimerkiksi putoamiselta suojaaminen, työvälineiden kunnosta huolehtiminen ja henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö.

On pieni homma, jos käyttää työturvallisuudesta huolehtimiseen pari tuntia siihen verrattuna, että vahinkojen selvittelyyn voi mennä päiviä tai viikkoja, puhumattakaan henkilöille aiheutuvista haitoista. Työntekijät ovat yritykset tärkein ja voimavara ja heistä huolehtiminen on vastuullista työnantajan toimintaa.

Antti Vääräniemi, toimitusjohtaja, Invera Oy

Pohjois-Suomen Turvapuisto on koulutusympäristö, jossa opitaan työturvallisuuteen liittyviä asioita käytännön esimerkkien kautta ja herätellään asennoitumista työturvallisuuteen.

Turvapuiston jäsenyritykset voivat käyttää puistoa maksutta oman henkilöstönsä koulutukseen ja järjestää esimerkiksi alihankkija- tai asiakasyrityksille tutustumis- ja esittelytilaisuuksia. Oppilaitoksille puiston käyttö on maksutonta. Puisto on avoin myös ei-jäsenille erillistä korvausta vastaan. Myös Pohjois-Suomen Turvapuisto järjestää tutustumisvierailuja, joihin myös ei-jäsenyritykset voivat ilmoittaa osallistujia. Seuraava PK-yrityksille avoin tutustumispäivä järjestetään 2.4 klo 11-14.  

https://pohjois-suomenturvapuisto.fi/pk-yritysten-tutustumispaiva-turvapuistolla-2-4-klo-11-14/

Lue lisää Turvapuiston palveluista:

https://pohjois-suomenturvapuisto.fi/palvelut/

Seuraa meitä: