blogi

Blogi: Työmaakohtainen perehdyttäminen tuottaa tulosta

Työmaakohtainen perehdyttäminen tuottaa turvallisuutta

Jokainen työmaakohde on erilainen ja työturvallisuuden perustaitojen lisäksi on tärkeää perehtyä kohteeseen työtä aloittaessa. Yrityskulttuuri ratkaisee, kuinka tärkeänä työturvallisuutta pidetään.
Meillä Rakennusliike Lapti Oyssä on otettu käyttöön työmaakohtainen perehdyttäminen kaikissa kohteissa, koska silloin kaikki toimivat yhteisen tiedon mukaisesti.

Työnjohtajien ajankäyttöä rauhoittaaksemme päätimme vakioida perehdyttämisprosessin ja aikataulut. Työnjohtajien käytössä on perusaineisto, jota muokataan työmaalle sopivaksi. Uudet työntekijät otetaan vastaan aamuisin tiettyinä viikonpäivinä, ja työntekijöiden aloittaminen keskitetään noihin aikoihin.

Lähtökohtaisesti kaikilla töihin tulevilla on jo työturvallisuuden vihreä kortti, ja perehdyttämisessä keskitytään kyseistä työmaata koskeviin asioihin. Perusasioiden osaaminen kuitenkin varmistetaan aina, ja kesätyöntekijöiden kanssa aloitetaan niistä.

Työnjohdon pelisilmä tarpeen

Työnjohdolta tarvitaan koko ajan pelisilmää, minkälaista henkilöä perehdytetään. Meillä työmaille tulee tuhansia työntekijöitä vuodessa ja siksi prosessin täytyy olla sujuva ja vakioitu. Perehdytyksen täytyy aina tuoda lisäarvoa, muuten siinä ei ole käyty läpi oikeita asioita.

Nuori työntekijä perehdytetään eri tavalla kuin kokenut timpuri, joka on tehnyt töitä vuosikausia. Nuorille neuvomme ihan käytännön asioita, muun muassa, että liikkuessa isojen koneiden läheisyydessä kuskin kanssa pitää ottaa katsekontakti ja varmistaa, että hän huomaa. Myös suojaimet käydään läpi.

Tapaturma-alttiita aikoja ovat kesätyöntekijöiden aloitus, mutta myös lomilta palaaminen. Aloitimme tänä vuonna kesätyöntekijöille omat perehdytykset, ja loppukesällä otamme käyttöön perehdytykset myös kesälomalta palaaville.

Edellytämme myös aliurakoitsijoilta, että työmaalle tultaessa oma työturvallisuussuunnitelma on jo tehtynä. Yhdessä käydään sitten riskit läpi. Osa yrityksistä käyttää tätä menetelmää jo hyvin, mutta joillekin asia on vielä uusi. Toivomme myös, että aliurakoitsijat havainnoisivat puutteita ja tekisivät turvallisuushavaintoja työmaalla. Siisti ja turvallinen työmaa on kaikkien etu.

Turvapuisto tehokkaampi kuin kalvosulkeiset

Käytämme yleisperehdytyksessä myös Turvapuistoa, joka on hyvä koulutusalusta. Se on paikka, jossa voi perehtyä asioihin konkreettisesti ja jossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Olemme käyttäneet työntekijöiden perehdytykseen sekä Kuopion että Oulun Turvapuistoja, ja Kuopiossa kävimme myös rakennuttajan kanssa.

Kun koulutetaan henkilöitä, jotka ovat tottuneet tekemään työtä käsillään ja olemaan liikkeellä koko päivä, on vaikea pitää mielenkiinto yllä koko päivän kalvoesityksessä. Turvapuistossa samat asiat käydään läpi havainnollisemmin ja asiat jäävät mieleen. Turvapuiston kokemuksia on hyvä jakaa vielä työmaalla vaikkapa kahvitauolla, sillä porukassa toiselle jää toinen ja toiselle toinen asia mieleen. Työmailla on nykyään myös paljon vieraskielisiä työntekijöitä ja on tarpeellista varmistaa, että ohjeet ymmärretään. Olemmekin kääntäneet ohjeita useille kielille.

Työturvallisuusasiat ovat kehittyneet myönteisesti niiden reilun 10 vuoden aikana, jotka itse olen seurannut alaa Rakennusteollisuuden turvaryhmässä, ja nyt muutaman vuoden Pohjois-Suomen Turvapuiston hallituksessa. Yleinen tietämys on kasvanut, suojainten käyttö lisääntynyt, silmäsuojaimet ja valjaat ovat jo vakiovarusteita. Työmaat ovat siistimpiä, jätteet ja pöly siivotaan ja ymmärretään esimerkiksi pölylle vuosien saatossa altistumisen haitat. Yrityksen halusta viedä asioita eteenpäin kertoo myös, millainen henkilö työturvallisuudesta vastaamaan palkataan.

Yrityksen kulttuuri on tärkeä työntekijöiden asenteeseen vaikuttava tekijä. Kulttuuri luodaan yhdessä, toisia kuunnellen ja puolin ja toisin kehitysideoita esittäen. On tiettyjä asioita, joita täytyy noudattaa, mutta asioista pitää myös keskustella avoimesti. Jos keskusteluyhteys katkeaa johonkin suuntaan, on ihan sama minkä verran työturvallisuuspäällikkö pomppii tasajalkaa.

Työturvallisuuspäällikö Jukka Moilanen
Rakennusliike Lapti Oy

Turvapuiston konkreettinen ympäristö, jonka esimerkit herättävät ajatuksia, kysymyksiä ja keskustelua. Työturvallisuusasenteen omaksuminen yksilötasolla vaatii tuekseen keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Vuorovaikutuksen aikaan saaminen perehdytyksessä ei ole helppoa ja sen lisäämistä olisi hyvä miettiä.
Useat Pohjois-Suomen Turvapuiston jäsenyritykset käyttävät puistoa kesätyöntekijöiden yleisperehdyttämiseen. Tyypillinen tapa on järjestää turvapuistokierros, jossa vetäjänä on jäsenorganisaation oma turvapuistokouluttaja.
Puiston perusideana ovat jäsenistölle koulutetut omat kouluttajat, jotka tuntevat puiston rastien sisällöt ja ideat kuinka niitä käytetään koulutuksessa. Oman yrityksen kouluttaja kykenee näin yhdistelemään puiston rasteja myös oman toiminnan tärkeimpiin työturvallisuusasioihin.

Seuraa meitä: