blogi

Blogi: Turvapuistosta moniammatilliselle ryhmälle tietoa ja tunteita

Turvapuistosta moniammatilliselle ryhmälle tietoa ja tunteita

Työterveyshuollossa tarvitaan tietoa ja osaamista monilta toimialoilta ja tilanteista. OAMK:ssa moniammatillisuus otetaan huomioon työterveyden ja fysioterapian opinnoissa laajasti, mutta erityisesti työterveyshuollon ammattihenkilöille suunnatussa pätevöittävässä koulutuksessa. Tiimiopettajuus ja moniammatillisuus on meillä poikkeuksellisen vahvaa muuhun terveydenhuoltoon verrattuna.

Pohjois-Suomen Turvapuisto sopii hyvin moniammatilliseen ajattelutapaamme. Vierailimme puistossa opiskelijaryhmän kanssa ja käynti herätti paljon ajatuksia ja keskustelua.

Jo Turvapuistoon saapuminen on elämys. Rakennustelineille asetellut nuket näyttävät niin todellisilta, että tulija erehtyy luulemaan, että puistossa ovat rakennustyöt kesken. Myös puiston esittelyvideo herättää tunteita, koska siinä tuodaan esiin työtapaturman vaikutukset paitsi työntekijöille, myös työtovereille ja perheille.

Aidontuntuisessa ympäristössä havahtuu huomaamaan, millaisia tilanteita oikealla työpaikalla voi rakennusalalla sattua ja kuinka paljon jokainen voi itse vaikuttaa omaan ja työtovereiden turvallisuuteen noudattamalla ohjeita huolellisesti ja välittämällä itsestä ja muista.

On myös tärkeää pystyä harjoittelemaan ja kommentoimaan tilanteita turvallisesti oman ryhmän kesken. Harjoitusympäristössä opiskelijoihin ei kohdistu paineita ja mieleen nousevia kysymyksiä ja tunteita voi pohtia rauhassa.

 

Kokemuksellista ja visuaalista

Opiskelijat olivat tyytyväisiä vierailuun Turvapuistossa. Oppimisympäristö siellä on kokemuksellinen ja visuaalinen. Puistossa voi testata ja kokeilla, pohtia ja reflektoida. Se on mielekästä syväoppimista ja työelämäläheisyyttä.

Rakennusalan työympäristöjen simulaatio tarjoaa aidontuntuisen kokemuksen alan työterveydestä ja -turvallisuudesta. Pohdimmekin, että olisi kiinnostavaa vierailla puistossa myös sellaisen ryhmän kanssa, jossa olisi sekä työterveyden että rakennusalan opiskelijoita.

Rakennusala on työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta riskialtis ala. Työterveyden ja fysioterapian ammattilaisten on tärkeää ymmärtää turvallisuusriskejä ja toimialojen erityspiirteitä, että he voivat tukea terveyttä ja hyvinvointia ja tuntea työn anatomian.

 

Intensiivinen opintotuokio

Opiskelijoiden reaktiot Turvapuistovierailuun olivat kokonaisvaltaisia. Vierailu aiheutti tunnereaktioita, pysäytti, se oli vaikuttava ja opettavainen. Ympäristö ja eri pisteet on rakennettu niin, että keskittyminen ei herpaannu ollenkaan ja oppiminen on intensiivistä.

Myös Turvapuiston kouluttajakoulutuksen saaneelle puisto on looginen. Kun ryhmän kanssa saapuu rastille, ympärille katsomalla muistaa heti, mistä pitää puhua. Näkökulmat ja koko ulottuvuus tulevat esiin ja mukaan on sidottu ihmisen koko elämä.

Opiskelijoille puiston todellisen tuntuiset tilanteet ja hahmot tarjoavat mahdollisuuden pohtia, millaista työntekijän elämä on silloin, kun hän huolehtii tai ei huolehdi itsestään. Silloin myös muistaa, mikä merkitys terveystarkastuksilla on.

Moniammatillisen opettamisen näkökulmasta, tällaisessa ympäristössä pystymme opettajina toimimaan hyvin, kun käytettävissä on kokemuksellinen ja vaikuttava oppimisympäristö.

Kirjoittajat

Marika Heiskanen

TtM, ft, fysioterapian lehtori

Oulun Ammattikorkeakoulu

ja

Kati Päätalo

TtT, tuntiopettaja

Oulun ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

Seuraa meitä: