blogi

Blogi: Turvapuisto ei ole vain paikka

Turvapuisto ei ole vain paikka

Turvapuistoa ei pitäisi ajatella vain paikkana tai Turvapuistokierroksena, vaan yhteisönä ja työkaluna, joka mahdollistaa ja vauhdittaa työturvallisuuden omaksumista osaksi yksilöiden ja yhteisön toimintaa jokapäiväisesti. Turvapuiston malli ja idea on kehittynyt menneiden viiden toimintavuoden aikana nykyiseen kokonaisuuteen.
Turvapuiston ideana on tarjota jäsenilleen työkalu, toimintoja ja verkosto, joiden kautta työturvallisuus saadaan kehittymään organisaatiossa ihmisistä lähtien, tehokkaasti ja itseään ruokkivasti.

Turvapuiston herättää ajattelemaan

Kun ihminen tulee kierrokselle turvapuistoon, niin sekä ympäristö että rastisisältöjen näkökulma herättävät hänet miettimään työturvallisuuden merkitystä omakohtaisesti. Esiin nousee, että jokainen turvallinen päivä lähtee ihmisestä itsestään – omista arvoista, tavoitteista ja toiminnasta: Uskooko yksilö, että turvallinen työskentely on mahdollista, onko se todellinen tavoite ja joka päivä ajattelussa mukana ja pyrkiikö hän aidosti havainnoimaan riskit ja miettimään turvalliset toimintatavat?

Näin siis yksilön tasolla. Sen lisäksi Turvapuiston sisällöt tuovat vahvasti esiin yhdessä toimimisen merkitystä sekä johtamiskäytäntöjen onnistumista organisaatiossa. Nämä perusasiat ovat perusta, jonka päälle on kehitetty erilaisia tapoja käyttää Turvapuistoa sekä toteutettu koulutuksia ja tilaisuuksia.

Sparrausta ja mittareita
Ajatus on, että puisto kouluttaa jäsenilleen valmiuden hyödyntää puistoa ja sen tarjontaa oma-aloitteisesti. Yhdistys esimerkiksi kouluttaa jokaiselle jäsenelle turvapuistokouluttajia, jotka osaavat vetää turvapuistokierroksia mietittyjen sisältöjen mukaisesti.

Turvapuisto tarjoaa myös jäsenistönsä kouluttajille mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin, joissa käsitellään työturvallisuuden johtamisen ja kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita. Niitä voivat olla esimerkiksi tapaturman tutkinta, tehokkaat sitoutumista edistävät ryhmätyötaidot tai viestintä osana työturvallisuuden johtamista.

Turvapuisto on määrittänyt joukon tärkeimpiä perustyökaluja tai käytäntöjä, jotka kannattaa ottaa käyttöön jokaisessa organisaatiossa. Niihin kuuluvat myös yhdessä määritetyt työturvallisuuden mittarit.

Tyypillinen tapa liittyä Turvapuiston verkostoon menee näin:
• Avainjoukko organisaation henkilöstöä käy tutustumassa Turvapuistoon ja näkee puiston rastien ideat käytännössä
• Käydään keskustellen läpi tyypillisiä työturvallisuuden mahdollisuuksia, johtamisen keinoja ja käytäntöjä, organisaation työturvallisuuden sen hetkistä tasoa sekä aktiviteetteja sen kehittämiseksi.

Ryhmätyön voimaa

Tyypillisenä reaktiona turvapuistokierroksesta on, että herätään huomaamaan omassa työympäristössä ja työpäivässä olevia riskejä.
• Turvapuistokierroksella lähdetään työturvallisuuden merkityksen hahmottamisesta yksilötasolla.
• Kun sisäiselle motivaatiolle on rakennettu perusta, sen päälle voidaan tuoda turvallisen toiminnan ydinasioita, riskien tunnistamista ja oman toiminnan suunnittelua.

Yksilön tason vaikuttamisen ajatus on valmistaa henkilöitä osallistumaan työturvallisuuden kehittämiseen yhdessä. Kun motivaatio syntyy ja lamppu syttyy, kukin osaa antaa oman panoksensa havainnointiin ja kehittämiseen.

Vastaavalla tavalla toimitaan yrityksen tai organisaation johdon kanssa: Turvapuistossa käsitellään työturvallisuutta keskeisenä osana laadukasta ja tuloksellista toimintaa. Johtamisen näkökulmastakin kehittämisen ytimessä on riskien arviointi, asioiden suunnittelu ja toteutus näiden perusteella. Riskin arvioinnin ja suunnittelun toteutuminen vaatii henkilöstön sitoutumisen ja motivoitumisen.

Tunnistetaan tarve ja aletaan toimeen

Turvapuistokierros ja sen perään toteutettu ohjattu ryhmätyö toimii hyvin edellä kuvatun alkusysäyksen aikaansaamiseksi. Alun herättely ja liikkeelle lähteminen ei kuitenkaan riitä, vaan sen perään tarvitaan tavoitteellista johtamista ja ideoita seuraavien kehitysaskeleiden määrittämiseksi.
Siihen Turvapuisto tarjoaa monenlaisia koulutuksia ja opastusta. Verkoston koulutukset perustuvat jäsenistön tunnistamiin tarpeisiin ja toisaalta kokeiltuihin kouluttajiin. Aiheita ovat olleet esimerkiksi TR-mittaaminen, korkealla työskentely, työyhteisötaidot tai nostotyön turvallisuus. Myös erilaiset korttikoulutukset onnistuvat Turvapuiston rasteilla. Koulutuksia toteutetaan sekä organisaatiokohtaisesti että usean organisaation jäsenille yhdessä.

Benchmarkkaamaan!

Työturvallisuuden kehittämisen ytimessä ovat ihmiset. Turvapuiston verkostossa on jo lähes sata organisaatioita, joissa painitaan samojen asioiden kanssa. Turvapuiston tilaisuuksien kautta pääsee tutustumaan muihin vastaavia asioita kehittäviin saman ja eri alan yrityksiin ja näiden henkilöihin, joiden kanssa keskustelemalla saa kuulla kokemuksia ja uusia ideoita konkreettisiinkin asioihin.

Kirjoittaja: Olli Airaksinen, Project lead/Pohjois-Suomen Turvapuisto ry

Turvapuiston palaute- ja koulutustarvekysely 2019 on julkistettu yhtä aikaa tämä blogin kanssa. Palautteen ja tarpeiden perusteella kehitämme Turvapuiston tarjontaa ja toimintaa edelleen. Linkki kyselyyn.

 

Seuraa meitä: