Uutinen

Blogi: Kolme oppilaitosta kehittää yhdessä työturvallisuutta Rak3a -hankkeessa

Kolme oppilaitosta kehittää yhdessä työturvallisuutta Rak3a -hankkeessa

Kolmen Oulun seudun oppilaitoksen yhteisessä Rak3a-hankkeessa pohditaan turvallisuusasioita muun muassa Pohjois-Suomen Turvapuiston aidontuntuisessa ympäristössä. Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeeseen osallistuvat ammattioppilaitos OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu Oamk ja Oulun yliopisto. Ajatus lähti liikkeelle Turvapuiston hallituksessa, jossa mietittiin, että eri oppilaitosten osaamista olisi tärkeää saada tuotua yhteen.

Ajankohtainen ja konkreettinen esimerkki Turvapuiston hyödyntämisestä opetuksessa ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä on syksyllä järjestetty Turvapuistopäivä, rakennusalan opiskelijoiden yhteinen työturvallisuusteemainen päivä, jonka aikana noin sata opintojensa alkuvaiheessa olevaa opiskelijaa tutustui Turvapuiston rasteihin. Rastit liittyivät muun muassa henkilökohtaiseen suojautumiseen, korjausrakentamiseen ja betonitöihin.

Myös pitemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat käyttävät Turvapuistoa. Heille se tarjoaa mainion keskustelualustan, koska heillä on jo kokemusta työpaikoista. 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoiden keskustelu on vilkasta omien kokemusten peilaamista.

Työturvallisuuden opetuksessa ja Turvapuiston hyödyntämisessä tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään ja havainnoimaan työturvallisuutta yhdessä, niin omasta kuin muiden rakennustyömaan ammattilaistenkin näkökulmista. Työturvallisuus on tärkeää niin talonrakentajille, työnjohtajille kuin rakennesuunnittelijoillekin. Työturvallisuuspäivässä opiskelijat arvostivat erityisesti sitä, että rasteilla oli paikalla työelämäkumppaneita, joilla on kokemusta aidoista tilanteista.

Turvallisuudella on väliä

Vuoden 2021 loppuun jatkuvan Rak3an aikana on tarkoitus järjestää Turvapuistossa lisää erilaisia tapahtumia, joiden kautta työturvallisuus tulee kaikille rakennusalan opiskelijoille tutuksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.Turvapuisto antaa mahdollisuuksia havainnollistamiseen ja asenteiden muutokseen ja opiskelu on konkreettista. Toivotaan, että myös muut alat, jotka toimivat työmailla esimerkiksi talotekniikan ja sähköalan opiskelijat kävisivät puistossa.

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena, että opiskelijat eri oppilaitoksista kävisivät puistossa ja tekisivät tehtäviä yhdessä, sillä yhteistyössä he toimivat rakennustyömaillakin. Turvapuisto on kaikille yhteinen, neutraali oppimisympäristö, jossa keskustelua voidaan käydä esimerkkitilanteiden äärellä. Rakennusyritysten suunnittelema ja kustantama Turvapuisto osoittaa opiskelijoille, että turvallisuudella on väliä.

Puisto tarjoaa ympäristön, jossa voi nostaa esiin tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Tänä syksynä on työmaamestareiden hätähuudosta syntynyt tarve käsitellä korkealla työskentelyä ja siitä järjestetäänkin työpaja joulukuussa. Hankkeen kautta pyrimme saamaan yrityksiltä kehitysajatuksia suoraan työelämästä.

Oppilaitosyhteistyö ei rajoitu Turvapuistoon. Eri oppilaitosten opiskelijat työskentelevät yhdessä myös yritysten työmailla. Esimerkiksi TR-mittaukset OSAOn Haukiputaan työmaalla tehdään viikoittain kahden OAMK ja kahden OSAOn opiskelijan yhteistyönä. Yhdessä valitun kehittämisteeman ympärille järjestetään yritysvierailuja, haastatteluja, tilastoihin, tutkimuksiin ja raportteihin perehtymistä ja työpajoja.

Syksyn 2019 teemana oli korkealla työskentely ja putoamissuojaus. Nyt työ jatkuu olosuhdehallinnan sekä tietomallinnuksen aiheissa. Oppilaitokset myös perehtyvät yhdessä työmaiden ja opetuksen digitaalisiin ratkaisuihin, ja opiskelijat tekevät harjoittelujaksoja toisen oppilaitoksen työmaalla.

Esimerkki auttaa ymmärtämään

Turvapuisto kertoo havainnollisella tavalla seuraamuksista, mitä rakennuksilla voi tapahtua, jos työntekijät toimivat huolimattomasti. Yleisestikin asenteet ovat muuttuneet ja itsestä huolehtiminen nähdään tärkeänä. Esimerkiksi kypärän käytöstä ei juurikaan enää tarvitse muistutella, mutta kaikki turvavälineet eivät vielä ole itsestään selviä. Työtä siis riittää vielä, mutta työturvallisuuden kehittämiseen on yhteinen tahtotila.

Opettajille Turvapuisto tarjoaa paikan päivittää omaa osaamista ja keskustella sekä kollegoiden että opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun kaikki rakennustekniikan opettajat ovat käyneet puistossa ja kahdeksalla heistä on myös puistoon kouluttajapätevyys.

Oppilaitosten rooli työturvallisuuden kehittäjänä on merkittävä. Opiskelijat omaksuvat opinnoissaan hyviä käytäntöjä, joita he vievät mukanaan myös työpaikoille. Työmaan ja yrityksen toimintakulttuuri on erittäin tärkeä työturvallisuuden kannalta, myös uudet työntekijät mukautuvat nopeasti niin hyviin kuin huonoihinkin käytäntöihin.

Arto Reiman, Oulun yliopisto

Johanna Matinmikko, ammattioppilaitos OSAO

Matti Toppi, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK

Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeessa kehitetään kolmen koulutusasteen yhteistä toimintamallia rakennusalalle yhteistyössä työelämän ja Pohjois-Suomen Turvapuiston kanssa. Opetusta uudistetaan työelämälähtöisemmäksi, oppimisympäristöjä tuodaan yhteiskäyttöön. Opetushenkilöstöä koulutetaan ajankohtaisista aiheista ja opiskelijat saavat mahdollisuuden koulutusrajat ylittävään yhteistyöhön opiskeluaikana.

Seuraa meitä: