blogi

Blogi: Inhimillisten tekijöiden johtaminen osana työturvallisuuden kehittämistä.

Oulun Energia haluaa johtaa työturvallisuudessa myös inhimillisiä tekijöitä

Työturvallisuuden ja sen johtamisen kehittäminen on Oulun Energian strateginen kärkihanke. Haluamme tarjota turvallisen ja terveellisen työpaikan jokaiselle noin 400 konsernissamme työskentelevälle sekä meidän urakoitsijoillemme. ”Ei yhtään tapaturmaa” on kirjattu tavoitteeksi strategiaan 2020.

Olemme tehneet jo pitkään määrätietoista työtä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Siihen on osallistunut koko henkilöstö ja olemme päässeetkin työssä hyvälle tasolle. Työturvallisuustyön polku lähtee meillä johdosta ja esimiestyöstä ja päättyy jokaisen työtehtävän turvalliseen suorittamiseen. Tämä on valinta, jonka olemme tehneet.

Huippuvuonna 2014 meillä ei ollut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa puoleentoista vuoteen. Sen jälkeen kehityksessä on ollut muutaman vuoden suvantovaihe, jonka aikana poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä on vaihdellut vuosittain kahdesta viiteen tapaturmaan. Taajuudessa tuo on tarkoittanut vaihtelua välillä 2,9-7,1. Viime vuosina sattuneiden vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinnoissa olemme huomanneet, että yli 90 % tapahtuman perimmäisistä syistä juontavat juurensa ihmisen toimintaan. Tämä sai meidät pohtimaan uusia keinoja olemassa olevien lisäksi, jotta pääsemme kohti tavoitettamme.

Rakentaminen, kunnossapito ja asennustyöt kriittisimpiä

Meillä on suhteellisen paljon turvallisuuden kannalta kriittisiä työtehtäviä vaativissa oloissa, etenkin erilaisissa asennustöissä, sähkö- ja kaukolämpöverkon rakentamisessa ja niiden kunnossapidossa sekä voimalaitosten kunnossapidossa. Näissä töissä sattuneet vaaratilanteet ja työtapaturmat ovat tyypillisesti kompastumisten ja liukastumisten aiheuttamia kaatumisia sekä työvälineiden käyttöön, koneiden ja laitteiden liikutteluun sekä asennukseen liittyviä sormi- ja käsivammoja.

Analysoidessamme tämän tapaisia työturvallisuuden poikkeamia huomasimme, että lähes kaikissa oli perimmäisenä syynä puutteellinen tai riittämätön vaaran havaitseminen. Se on inhimillistä ja usein tiedostamatonta toimintaa, jota halusimme ymmärtää ja ennakoida paremmin. Viime aikoina olemmekin kehittämistyössä keskittyneet inhimillisiin tekijöihin ja niiden johtamiseen työturvallisuudessa.

Haimme tähän ulkopuolista asiantuntijaa ja päädyimme yhteistyöhön saksalaisen, myös Suomessa toimivan Institute Bruno Schmaeling Consulting Groupin kanssa. Aloitimme viime syksynä heidän mallinsa mukaisen kolmivuotisen turvallisuusvalmennuksen, jonka piirissä meillä on 240 henkilöä. Alkuun tehtiin kattava työturvallisuuskysely, jonka tuloksia käytiin läpi erilaisissa työpajoissa johdon roolia ja esimiestyön merkitystä korostaen.

Uuden oppimiselle aikaa valmennuspäivien välillä

Valmennus koostuu viidestä puolen päivän kokonaisuudesta, joista tälle vuodelle osuu kolme. Kalvosulkeiset on minimoitu ja käytössä ovat ryhmätyöt ja toiminnalliset harjoitukset. Varsinainen oppiminen tapahtuukin koulutusjaksojen välissä. Tietoa ei tarjota kerralla liikaa vaan annetaan osanottajille aikaa uuden omaksumiseen ja soveltamiseen työn arjessa.

Kun puhutaan inhimillisistä tekijöistä työturvallisuudessa, tarkoitetaan juuri ihmisen tapaa toimia usein tiedostamattaan. Tekijöitä on käyttämässämme mallissa kuusi:

  1. vaaran havaitseminen
  2. turvallinen liikkuminen
  3. rutiinitöiden hallintaan liittyvät tekijät
  4. optiset signaalivärit
  5. refleksit
  6. turvallinen käsityöskentely

Valmennusohjelmasta on nyt kaksi jaksoa takana ja kolme edessä. Jo koetun perusteella uskomme tämän tuottavan meille lisää kehittymistä tällä saralla. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii kärsivällisyyttä. Katsomme, mitä valmennus vielä tuo tullessaan ja liitämme uudet opit myös käytössä oleviin työturvallisuusjohtamisen työkaluihimme.

Turvapuisto auttaa tunnistamaan vaaranpaikat työssä

Koko henkilöstömme on käynyt Turvapuistossa oppimassa vaaratekijöiden ennakointia ja omaksumassa turvallisia työtapoja, osa jopa useampaan kertaan. Turvapuisto on tähän tarkoitukseen erinomainen ympäristö, jota hyödynnämme myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja työturvallisuuskorttikoulutuksissa. Niihinkin on jo räätälöity juuri meidän tarpeisiimme soveltuvia painotuksia. Turvapuiston lähes jokainen rasti pitää sisällään vaaran havaitsemisen kehittämiseen soveltuvia paikkoja myös toimistotehtävissä työskenteleville.

Meillä on myös useamman vuoden ollut käytössä oman työn turvallisuuden ABC-arviointi. Ennen jokaista tehtävää on analysoitava mahdolliset vaaranpaikat, jotta voidaan murtaa turruttavaa rutiinia. Lisäksi meillä on kuukausittaiset turvallisuusvartit vakioagendalla, erillisellä ajankohtaisella konsernitason tai yksikkökohtaisella turvallisuusteemalla. Erilaisilla turvallisuuskampanjoilla yritämme myös pitää turvallisuusaiheita henkilöstön mielessä ja pitää kiinnostusta yllä vaihtelevilla tulokulmilla. Tähän inhimillisten tekijöiden parempi ymmärtäminen on tervetullut lisä.

 

Tuomo Räisänen

turvallisuuspäällikkö

Oulun Energia

Puh. 050 443 2020

tuomo.raisanen@oulunenergia.fi

www.oulunenergia.fi

Oulun Energia Oy tuottaa vastuullisesti kodin, yritysten ja yhteiskunnan energiapalveluja sekä kehittää uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö parantaa jatkuvasti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä pyrkien 100-prosenttisesti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Oulun Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy sekä Turveruukki Oy. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu osuuksia voimayhtiöistä.

 

Seuraa meitä: